Grote opkomst Stutech Stufib vergadering bij SKG-IKOB in Geldermalsen

Aardbevingen waren tot voor kort een fenomeen waar geen rekening mee werd gehouden in Nederland. Door de aardbevingen in Groningen, die door de gaswinning zijn veroorzaakt, is deze noodzaak er nu wel. Om vast te kunnen stellen of het metselwerk in Groningen deze nieuwe belasting aankunnen is er in een onderzoeksproject gestart.

Bij de TU Delft zijn, in samenwerking met ARUP, EU Centre en de TU Eindhoven, veel testen gedaan om de rekenmodellen te valideren en te verbeteren. In de presentatie werden het onderzoeksprogramma en de resultaten uit het eerste jaar van het onderzoek getoond. Een onderzoeksprogramma waarin de koppeling tussen materiaal en constructie essentieel is.