Erkenningsregeling geeft zekerheid over meten vloeroppervlakte

Branchevereniging Vm2 heeft de nieuwe erkenningsregeling 'Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581' geïntroduceerd. Deze regeling bevat extra kwaliteitseisen voor het opstellen van een eenduidig meetrapport over het meten van vloeroppervlakten. Het geeft opdrachtgevers zekerheid dat een meting correct is uitgevoerd en voorkomt discussie achteraf. 

De certificering wordt uitgegeven en gecontroleerd door SKG-IKOB.

Voor het bepalen van de huur- en verkoopwaarde van een gebouw wordt de juiste oppervlakte vastgesteld aan de hand van de NEN 2580. Omdat meetverschillen aanzienlijke winsten of verliezen kunnen opleveren is het van belang dat dit zo zorgvuldig mogelijk gebeurt. De nieuwe erkenningsregeling 'Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581' helpt. 

NEN 2580 en NTA 2581

Voor commercieel vastgoed worden in een meetrapport NEN 2580 de bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) vastgelegd. Bij woningen is dat de gebruiksoppervlakte (GO). NTA 2581 biedt handvatten om op een eenduidige wijze een meetrapport op te stellen. Voor een betrouwbaar meetrapport is NTA 2581 onmisbaar. Beide documenten zijn openbaar. Alleen leden van de branchevereniging Vm2 kunnen een gecertificeerd meetrapport aanbieden.

Vm2 branchevereniging NEN 2580

Vm2 (voorheen Vereniging De Vierkante Meter) is de enige partij in Nederland voor aanbieders van gecertificeerde meetrapporten NEN 2580. Volgens voorzitter Joost Sanders leggen de ruim 20 leden de lat hoog. “Zij streven allen naar kwalitatief hoogwaardige meetrapporten NEN 2580 voor hun klanten.” Regelmatig organiseert de vereniging kennisbijeenkomsten waarin zij zogenaamde grijze gebieden bespreken. “Soms ontstaat dan een behoorlijke discussie”, beaamt Sanders. “Maar er staat dan ook vaak veel geld op het spel. Uiteindelijk leiden deze discussies tot nieuwe inzichten die alle leden vervolgens toepassen.“

Voor meer informatie: www.brancheverenigingvm2.nl