Betrouwbare VvE beheerders, ze bestaan!

Uit een onderzoek van Vereniging Eigenhuis zou blijken dat 76% van de respondenten ontevreden is over haar VvE Beheerder. Al in 2006 was dit aanleiding voor diverse partijen om certificatie als maatstaf te stellen voor VvE Beheerders. In dat jaar al is de eerste beoordelingsrichtlijn voor VvE Beheerders opgesteld, het instrument waarbij de beheerder wordt getoetst op onderdelen als deskundigheid en ervaring, aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie, de financiële administratie en bereikbaarheid. Met inmiddels ruim 17.000 VvE’s die de weg naar een gecertificeerd beheerder hebben gevonden is dit een succesvol instrument dat het kaf van het koren scheidt.

Om het certificaat te behouden worden de gecertificeerde VvE Beheerders jaarlijks getoetst door SKG-IKOB Certificatie op basis van een uitgebreide set eisen, de beoordelingsrichtlijn 5016. Deze eisen-set bestaat uit drie delen, hoe functioneert de organisatie, hoe worden de VvE in de dagelijkse praktijk beheert en hoe beheert de beheerder de panden bouwkundig. Beheerders die niet aan de eisen voldoen, krijgen gelegenheid om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dat niet (of niet tijdig), dan wordt men geschorst of wordt het certificaat zelfs ingetrokken en wordt men verwijderd uit het bestand van gecertificeerde beheerders.

Initiatiefnemers voor de richtlijn waren de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, Woningbeheer NV, de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (nu Platform 31), VvE Belang, Aedes vereniging van woningcorporaties en SKW Certificatie (nu SKG-IKOB Certificatie). Als belangstellende participeerde de NVM. Na introductie van het certificaat in 2006 zijn deze partijen, via het College van Deskundigen, betrokken bij het blijvend ontwikkelen en scherpstellen van de richtlijn. Het College geeft onder aanvoering van de voorzitter de heer Paulus Jansen, bindende adviezen aan de SKG-IKOB omtrent de certificatievereisten en de intensiteit van de keuringen.

"Steeds vaker wordt ons bedrijf gevraagd of wij SKG-IKOB gecertificeerd zijn vanwege goede ervaringen van andere VvE's met betrekking tot onafhankelijke controles op onze werkwijzen" aldus Jaap Keijzer van SKG-IKOB gecertificeerd Keijzer VvE Beheer".

Ook kleine beheerders gecertificeerd

Laatste besluit van het college is dat het certificaat toegankelijker moet worden voor beheerders met kleinere portefeuille. Ondanks dat er al beheerders gecertificeerd zijn die weinig VvE’s beheren (de kleinste portefeuille van een gecertificeerd beheerder bestaat uit 7 VvE’s) vindt het college dat de instap voor beheerders toegankelijker gemaakt moet worden. Deze wijzigingen zijn al vastgesteld en worden nu verwerkt in een nieuwere versie van de richtlijn.

SKG-IKOB Certificatie is een certificerende instelling actief met veelal certificatieregelingen in bouw en vastgoedwereld, www.skgikob.nl.

Download persbericht