Amendementen op ISO-managementsysteemnormen

Op 23 februari 2024 heeft ISO (International Organization for Standardization) amendementen gepubliceerd die van toepassing zijn op o.a. onze managementsysteemnormen iso 9001 en ISO 14001. Organisaties met ISO 9001- of -14001-certificering moeten nagaan of klimaatverandering hun managementsysteemdoelen beïnvloedt en of actie nodig is. ISO verbindt zich zo aan het bestrijden en aanpassen aan de effecten van klimaatverandering.

Wat betekent dit concreet?
Per 23 februari 2024 is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt:

4.1 De organisatie moet bepalen of klimaatverandering een relevant onderwerp is.
4.2 Indien er relevante belanghebbenden zijn, kunnen deze eisen hebben die verband houden met klimaatverandering.

De amendementen treden onmiddellijk in werking en kennen geen overgangsperiode.

Certificerende instellingen controleren de eerstvolgende audit of gecertificeerde bedrijven klimaatverandering hebben overwogen en verifiëren het besluitvormingsproces.

Hierbij de link naar de amendementen

ISO 9001
ISO 14001

Deze amendementen zullen binnenkort ook naar het Nederlands worden vertaald en zullen later beschikbaar worden gesteld op onze website.

Heeft u nog vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op 088 - 2440100