Wat houdt WoonKeur Nieuwbouw in?

Momenteel gelden voor nieuwbouwwoningen de eisen in Handboek WoonKeur 2015. In dit nieuwe handboek zijn zowel de eisenpakketten voor WoonKeur Nieuwbouw als voor WoonKeur bestaande woningen opgenomen.

Eisenpakket

De eisen in het Handboek WoonKeur voor nieuwbouwwoningen liggen boven het niveau van het Bouwbesluit, omdat in het Bouwbesluit alleen de wettelijke minimumeisen vastgelegd zijn. Het eisenpakket van WoonKeur Nieuwbouw is als volgt opgebouwd:

  • Basispakket
    • Deel 1: Ontwerpeisen voor woningen en woongebouwen
    • Deel 2: Eisen uitvoering voor woningen en woongebouwen
  • Pluspakket Wonen met Zorg

De eisen in het Basispakket WoonKeur Nieuwbouw gelden voor elke woning en elk project. Opgemerkt dient wel te worden dat eisen aan het woongebouw natuurlijk alleen gelden wanneer er sprake van een woongebouw is (bij appartementen). De eisen van het Pluspakket zijn altijd aanvullend op de eisen in het Basispakket. Het is dus niet mogelijk om voor een woning of project alleen het Pluspakket aan te vragen.

Het handboek WoonKeur is sinds de uitgave van 2011 niet meer een klapper met losbladig systeem, maar een boek op A4-formaat. Tot aan 2013 werden de eisen van WoonKeur op de website van WoonKeur gepubliceerd. Dat is sindsdien niet meer het geval.

Vanaf 2015 zijn in het handboek de eisenpakketten voor zowel WoonKeur Nieuwbouw als WoonKeur Bestaande woningen opgenomen. U kunt het handboek WoonKeur (hardcopy) bestellen of kunt u de eisenpakketten als verschillende modules (in pdf bestanden) bestellen.

Opzet eisenpakket

Bij de opzet van het eisenpakket is aansluiting gezocht bij de bouwpraktijk. De eisen zijn daarom gesplitst in eisen die voor de architect van belang zijn (de Ontwerpeisen) en eisen die vooral tijdens de bouw van belang zijn (de Eisen uitvoering). Natuurlijk zijn er ook eisen die voor beide partijen van belang zijn; daar worden in de tekst verwijzingen naar gemaakt. Tevens is een hoofdstuk ‘Toelichting op de eisen’ toegevoegd –zoals ook het Bouwbesluit dat kent - met per artikel het doel van de betreffende eis plus overige achtergrond- en praktijkinformatie. Het hoofdstuk ‘Eisen uitvoering’ volgt qua nummering de indeling volgens STABU (standaardbestek) dat in de bouw breed bekend is.

Pluspakket Wonen met Zorg

De eisen in het Pluspakket zijn aanvullend op de eisen in het Basispakket WoonKeur Nieuwbouw. WoonKeur Nieuwbouw kent één pluspakket, het Pluspakket Wonen met Zorg. In het Basispakket van WoonKeur Nieuwbouw wordt al rekening gehouden met levensloop- bestendigheid. Dit betekent o.a. dat een bewoner in zijn huis kan blijven wonen ook als hij gebruik moet gaan maken van hulpmiddelen als een rollator of een handbewogen rolstoel. Wanneer een bewoner echter meer of ernstiger beperkingen krijgt en persoonlijke verzorging door een hulpverlener nodig heeft, dan voorziet het Pluspakket Wonen met Zorg in de mogelijkheden daarvoor. In het Pluspakket “Wonen met Zorg” wordt rekening gehouden met een bewoner in een handbewogen rolstoel en/of met een scootmobiel en met het gebruik van een tillift voor de hulpverlening.