Wat houdt WoonKeur Bestaande Woningen in?

Momenteel gelden voor bestaande woningen de eisen in Handboek WoonKeur 2015. In dit nieuwe handboek zijn zowel de eisenpakketten voor WoonKeur Nieuwbouw als voor WoonKeur bestaande woningen opgenomen.

Eisenpakket

WoonKeur Bestaande Woningen bestaat uit twee certificaten, elk met een eigen karakter. De eisen voor deze woningen gelden voor woningen die ouder zijn dan 10 jaar.
Ze hebben betrekking op praktische bruikbaarheid, veiligheid en comfort voor de woning en – voor zover aan de orde - voor het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt:

  • Certificaat C ‘rollatorgeschikt’
  • Certificaat D ‘rolstoelgeschikt’

Doordat in bestaande woningen het doorvoeren van hoge eisen niet altijd mogelijk is, is er voor twee niveaus in het eisenpakket gekozen. Het zullen veelal de ruimtelijke mogelijkheden en de afmetingen van ruimten zijn die de doorslag geven welk certificaat-niveau kan worden behaald. Een andere overweging voor een bepaald certificaat kan de beoogde doelgroep van bewoners zijn.

De twee certificaten

De certificaten zijn opgebouwd uit eisen, die het voor een bewoner mogelijk maken om langer in zijn woning te kunnen blijven wonen. De eisen hebben betrekking op praktische bruikbaarheid, veiligheid en comfort voor de woning en –voor zover aan de orde- voor het woongebouw.

- certificaat C ‘rollatorgeschikt’

De eisen in het pakket Certificaat C houden in dat de woning in het alledaagse gebruik praktisch en comfortabel is, en dat de kans op ongelukken beperkt is, zoals struikelen over drempels, vallen van de trap en uitglijden in de badkamer. Ook wanneer de bewoner gebruik moet gaan maken van een rollator blijft de woning geschikt, omdat daarvoor onder meer in de hal, in de badkamer, in de slaapkamer en op een balkon voldoende ruimte aanwezig is. Een woning met certificaat C is in principe geschikt voor elke bewoner, ook als deze gebruik maakt van een loophulpmiddel, zoals stokken, krukken, een looprek of een rollator.

- certificaat D ‘rolstoelgeschikt’

De eisen in het pakket certificaat D maken de woning levensloopbestendig. Net als een woning volgens de eisen van Certificaat C is de woning praktisch en comfortabel in het gebruik. In een woning van Certificaat D kunnen bewoners als ze een ernstiger fysieke beperking krijgen toch blijven wonen. Woonkamer, slaapkamer en badkamer zijn namelijk op dezelfde bouwlaag vereist en op essentiële plaatsen is in en bij de woning meer ruimte voorzien.

Dit betekent dat de woning geschikt is voor elke bewoner, ook als deze gebruikt moet maken van een loophulpmiddel of van een rolstoel.