Wat houdt het Inspectiecertificaat WoonKeur in?

SKW Certificatie borgt de procedure en de kwaliteit van WoonKeur conform de BRL 5012. Een praktijkpanel met professionals uit de branche ziet toe op een zo goed mogelijke toepassing van de eisen in de ontwerp- en bouwpraktijk.

De inhoud van het eisenpakket is vastgelegd in het Handboek WoonKeur en wordt bewaakt en up to date gehouden door een College van Deskundigen. U kunt werken met twee verschillende pakketten.