Waar bestel ik het Handboek WoonKeur?

Het Handboek WoonKeur bevat zowel de eisen voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. Het bevat zes modules: vier modules uit het eisenpakket WoonKeur Nieuwbouw en twee modules over de eisen WoonKeur Bestaande Woningen. Hier leest u meer over de inhoud van het handboek. 

Het Handboek WoonKeur is online beschikbaar in BRISwarenhuis met directe koppelingen naar de relevante Bouwbesluitartikelen.
U kunt het handboek ook als hardcopy bestellen, losse modules aanschaffen is eveneens mogelijk.

Tabel WoonKeur eissenpakket

Handboek WoonKeur 2015

Module 1  WoonKeur Nieuwbouw, Basispakket, deel 1 Ontwerpeisen

Module 2  WoonKeur Nieuwbouw, Basispakket, deel 2 Eisen uitvoering, gedeelte bouwkundig (STABU 15 t/m 47)

Module 3  WoonKeur Nieuwbouw, Basispakket, deel 2 Eisen uitvoering, gedeelte installaties (STABU 52 t/m 80)

Module 4  WoonKeur Nieuwbouw, Pluspakket Wonen met Zorg

Module 5  WoonKeur Bestaande woningen, Eisen certificaat C ‘rollatorgeschikt’

Module 6  WoonKeur Bestaande woningen, Eisen certificaat D ‘rolstoelgeschikt’