Wat houdt het VvE Belang Onderhoudscertificaat in?

Dit VvE Belang Onderhoudscertificaat wordt door SKW Certificatie afgegeven als de VvE kan aantonen dat er geen achterstallig onderhoud is en er voldoende middelen in kas zijn om in de eerste vijf jaar het geplande onderhoud uit te voeren. Dit budget kan een combinatie zijn van de reserves van de VvE plus de maandelijkse VvE-bijdrage.
Een VvE komt in aanmerking voor dit keurmerk als ze een goede MJOP heeft, inclusief een kostenbegroting met een looptijd van minimaal tien jaar.

Ook aan enkele administratieve verplichtingen moet worden voldaan. Zoals inschrijving bij de KvK, de bankrekening(en) op naam van de VvE, jaarlijkse vergadering, jaarrekening, begroting en een goede opstalverzekering. Als er achterstanden ontstaan die niet op tijd worden ingelopen, kan de VvE het keurmerk kwijtraken.