Wat is TIS?

Wie bewezen onafhankelijk en deskundig is, kan op het bouwproces toezien en het beoordelen. Dat is de essentie van een TIS (Technische Inspectie Services): een onafhankelijke deskundige organisatie die risicogericht het ontwerp toetst en de uitvoering volgt en beoordeelt. In de TIS-Erkenningsregeling is ook de Bouwbesluittoets opgenomen, waarmee de regeling aansluit op de Wet kwaliteitsborging. Meer informatie op de website van Stichting TIS-NL: https://www.tis-nl.nl/.