Eerste Branchecertificaten VMS uitgereikt op Infratech

23.01.2017

Op donderdag 19 januari zijn op de Infratech in Rotterdam de twee eerste branchecertificaten van de VMS uitgereikt. Het certificaat sluit aan op de eisen van BRL 9334 en is daarmee een alternatief voor de bestaande opleidingseisen die in de BRL zijn genoemd. Vakmannen met een jarenlange ervaring hoeven hiermee geen kostbare scholingstrajecten te volgen om aan de eisen voor certificatie te voldoen.

Joop Polfliet van de VMS reikte de certificaten uit aan Hans – en Andre Boudewijn van AH bestratingen. Ervaren en ongediplomeerde straatmakers hebben de mogelijkheid om hun vakbekwaamheid aantoonbaar te maken met het VMS Branchecertificaat Straatmaker. Door middel van een vakbekwaamheidsproef kunnen deze straatmakers laten zien dat zij hun vak verstaan en zelfstandig straatwerk kunnen uitvoeren. Het branchecertificaat geldt voor straatmakersbedrijven, die zijn gecertificeerd op basis van BRL 9334 Straatwerk, als bewijs dat de medewerkers aan de opleidingseisen voldoen.

De vakbekwaamheidsproef wordt afgenomen bij de opleidingsinstituten en bestaat uit twaalf onderdelen, uiteenlopend van het inrichten van de verkeersafzetting en het stellen van banden en kolken tot straten en het afwerken van de bestrating. Indien de kandidaat tijdens de drie dagen durende praktijkopdracht aantoont alle onderdelen te beheersen, ontvangt hij het VMS Branchecertificaat Straatmaker. De praktijkopdracht en de beoordeling zijn gebaseerd op een vakbekwaamheid vergelijkbaar met niveau 3. Het branchecertificaat geeft dan ook een vrijstelling voor de reguliere opleiding, mits binnen twee jaar na het behalen van het certificaat met de opleiding wordt gestart.

De vakbekwaamheidsproef bestaat uit 12 onderdelen:

1. Verkeersafzetting inrichten
2. Werkterrein inrichten en onderhouden
3. Kabels en leidingen veiligstellen
4. Grond ontgraven, aanvullen, ophogen en verdichten
5. Fundering controleren en baanmaken
6. Banden en kolken stellen, straatpotten en putranden plaatsen, goten straten
7. Straten/vlijen
8. Bestrating afwerken
9. Straatmeubilair verwijderen en /of plaatsen
10. Verhardingen, straatpotten, goten, banden, kolken en putranden repareren/opnieuw stellen
11. Tijdelijke verharding aanbrengen
12. Werkterrein in afgesproken staat brengen

Het VMS Branchecertificaat Straatmaker is bedoeld voor ervaren straatmakers en is geen alternatief voor de reguliere opleiding. Dat betekent dat de kandidaat 25 jaar of ouder moet zijn en kan aantonen dat hij ten minste vijf jaar ervaring heeft als straatmaker. Het traject is weliswaar een initiatief van de VMS, maar staat ook open voor niet-leden van de VMS en zzp’ers. Het bedrijf hoeft geen erkend opleidingsbedrijf te zijn.

Voor vragen over de certificatie van straatwerk kunt u contact opnemen met Ard van de Meeberg.Op de foto van links naar rechts: Hans Boudewijn (AH bestratingen) Joop Polfliet (VMS) Andre Boudewijn (AH bestratingen)


SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners