BRL 7010 "Biobased content en gerecycled materiaal" ter kritiek gepubliceerd

06.05.2021

Met ingang van 6 mei 2021 is de BRL 7010 "Biobased content en gerecycled materiaal" ter kritiek gepubliceerd.

Op basis van de voorschriften in deze beoordelingsrichtlijn kan een KOMO productcertificaat afgegeven worden voor de biobased content, dan wel het percentage gerecycled materiaal waaruit een reeds KOMO-gecertificeerd product is samengesteld.

De kritiekperiode loopt tot en met 17 juni 2021.

Deze BRL is in samenwerking met SKH ontwikkeld. Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in het te downloaden formulier weer te geven en te mailen naar kritiek_brl@skh.nl. De ingekomen kritiek zal worden verwerkt en voorgelegd worden aan het College van Deskundigen. Het College zal vervolgens de BRL vaststellen.

U kunt de BRL hier downloaden.
Download het commentaarformulier.

De kritiekperiode voor deze BRL is verlopen.


SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners