BRL 5019 Nieuwe stijl ter visie

21.03.2017

De BRL 5019 nieuwe stijl is vanaf heden ter visie gelegd. Organisaties kunnen hun reactie geven via onderstaand formulier. Alleen opmerkingen en verbetervoorstellen die worden ingestuurd via het formulier kunnen verwerkt worden. De BRL ligt ter visie tot en met 25 april 2017. Reacties die na deze datum worden ingestuurd kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

De verdere procedure is als volgt.
De binnengekomen opmerkingen worden gebundeld en met een advies aan het Gezamenlijk College van deskundigen (GCvD) voorgelegd. Het college, dat in mei 2017 bijeen komt, beslist over het al dan niet verwerken van de opmerkingen in de BRL. Na vaststelling van de BRL wordt deze bindend verklaard door het bestuur van SKG-IKOB waarna de BRL, met een overgangstermijn van kracht wordt.


SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners