Artikel vakblad Gevelbouw: CE-markering voor brand- en/of rookwerende ramen en deuren

13.01.2017

Vanaf 1 november 2016 is CE-markering volgens NEN-EN 16034 mogelijk voor voetgangersdeuren, industriële, commerciële garagedeuren en ramen met brand en/of rookwerende eigenschappen. De overgangsperiode loopt af op 1 november 2019 en vanaf dan is het voeren van CE-markering op deze producten verplicht.

Als de productie en het kwaliteitssysteem onder toezicht staan van een Europees erkend instituut, dan kan een bedrijf beschikken over een Certificate of constancy of performances. Als onafhankelijke, door Europa aangewezen Notified Body kan SKG-IKOB met een Certificate of constancy of performances officieel verklaren dat het bedrijf en het product aan alle eisen voldoet die in het kader van CE-markering gesteld worden.

Lees hier het volledige artikel uit vakblad Gevelbouw, nr. 6 / 2016


SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners