Technische Inspecties Services (TIS)

Op deze pagina vindt u downloads op het gebied van Technische Inspectie Services (TIS).

Vraagspecificatie Werkzaamheden TIS
Met deze Vraagspecificatie TIS (inclusief handleiding) kunt u op éénduidige wijze snel en efficiënt TIS-diensten uitvragen. Deze Vraagspecificatie is opgesteld door de Branchevereniging TIS en wordt ondersteund door ProRail, het Verbond van Verzekeraars en de Rijksgebouwendienst.

De TIS Erkenningsregeling constructieve veiligheid met Bouwbesluittoets met bijbehorende documenten:

Hoe een TIS uitvragen

Documenten ter ondersteuning bij het toelichten van de rol van een TIS in uw project en kritieke voorwaarden voor het éénduidig uitvragen van een TIS:

 

 

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners