Hoe vraag ik het VCA-certificaat aan?

In 5 stappen met SKG-IKOB naar uw VCA-certificaat!

1 Een afspraak met SKG-IKOB

SKG-IKOB informeert u van tevoren uitgebreid over de mogelijkheden rond het verkrijgen van een VCA-certificaat. Dan weet u precies wat u te wachten staat qua inspanning en qua investering. Maak een afspraak.

2 Indienen aanvraag

Dit vormt de officiële start van het proces om tot een VCA-certificaat te komen. Vervolgens worden de eerste afspraken gemaakt met het auditteam van SKG-IKOB voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek.

3 Toelatingsonderzoek

Om te beoordelen of uw veiligheidsbeheerssysteem voldoet aan de richtlijnen, voert het auditteam van SKG-IKOB een toelatingsonderzoek, ofwel een audit uit. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt vastgesteld of uw bedrijf gecertificeerd kan worden.

Hierbij kijkt SKG-IKOB onder andere naar:

  1. de beheersing van de processen binnen uw organisatie
  2. betrokkenheid van de directie bij het veiligheidsbeleid
  3. het veiligheidsbeheerssysteem van uw organisatie en de manier waarop de organisatie voldoet aan wettelijke eisen
  4. de verhouding tussen de eisen die de VCA-norm stelt en het beleid van uw organisatie, bekwaamheid van uw medewerkers, de uitvoering en de procedures.

4 Uitreiking certificaat

Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u van SKG-IKOB het aangevraagde VCA-certificaat. Dit wordt gepubliceerd op de website van VCA en de website van SKG-IKOB.

5 Periodieke controle

Bij certificering is continuïteit cruciaal. Daarom zal SKG-IKOB het veiligheidsbeheerssysteem binnen uw bedrijf jaarlijks controleren om te beoordelen of dit systeem nog steeds voldoet aan de normen. Maak een afspraak.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners