Hoe vraag ik het OHSAS 18001-certificaat aan?

In 5 stappen met SKG-IKOB naar uw OHSAS 18001-certificaat!

1 Een afspraak met SKG-IKOB

SKG-IKOB informeert u van tevoren uitgebreid over de mogelijkheden rond het verkrijgen van een OHSAS 18001-certificaat. Dan weet u precies wat u te wachten staat qua inspanning en qua investering. Maak een afspraak.

2 Indienen aanvraag

Dit vormt de officiële start van het proces om tot een OHSAS 18001-certificaat te komen. Vervolgens zullen de eerste afspraken gemaakt worden met het auditteam van SKG-IKOB voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek.

3 Toelatingsonderzoek

Om te beoordelen of uw arbomanagementsysteem voldoet aan de richtlijnen, voert het auditteam van SKG-IKOB een toelatingsonderzoek, ofwel een audit (in 2 delen) uit. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt vastgesteld of uw bedrijf gecertificeerd kan worden.

Hierbij kijkt SKG-IKOB onder andere naar:

  1. de beheersing van de processen binnen uw organisatie
  2. betrokkenheid van de directie bij het arbo- en veiligheidsbeleid
  3. het arbomanagementsysteem van uw organisatie en de manier waarop de organisatie voldoet aan wettelijke eisen
  4. de verhouding tussen de eisen die de OHSAS 18001-norm stelt en het beleid van uw organisatie en de beheersing en vermindering van de veiligheidsrisico's

4 Uitreiking certificaat

Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u van SKG-IKOB het aangevraagde OHSAS 18001-certificaat. Dit wordt gepubliceerd op de website van SKG-IKOB.

5 Periodieke controle

Bij certificering is continuïteit cruciaal. Daarom zal SKG-IKOB het arbomanagementsysteem binnen uw bedrijf jaarlijks controleren om te beoordelen of dit systeem nog steeds voldoet aan de normen. Maak een afspraak.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners