Hoe vraag ik het ISO 9001-certificaat aan?

In 5 stappen met SKG-IKOB naar uw ISO 9001-certificaat!

1 Een afspraak met SKG-IKOB

SKG-IKOB informeert u van tevoren uitgebreid over de mogelijkheden rond het verkrijgen van een ISO 9001-certificaat. Dan weet u precies wat u te wachten staat qua inspanning en qua investering. Maak een afspraak.

2 Indienen aanvraag

Dit vormt de officiële start van het proces om tot een ISO 9001-certificaat te komen. Vervolgens zullen de eerste afspraken gemaakt worden met het auditteam van SKG-IKOB voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek.

3 Toelatingsonderzoek

Om te beoordelen of uw kwaliteitssysteem voldoet aan de richtlijnen, voert het auditteam van SKG-IKOB een toelatingsonderzoek, ofwel een audit (in 2 delen) uit. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt vastgesteld of uw bedrijf gecertificeerd kan worden.

Hierbij kijkt SKG-IKOB onder andere naar:

  1. de beheersing van de processen binnen uw organisatie
  2. betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitsbeleid
  3. het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie en de manier waarop de organisatie voldoet aan wettelijke eisen
  4. de verhouding tussen de eisen die de ISO 9001-norm stelt en het beleid van uw organisatie, bekwaamheid van uw medewerkers, de uitvoering, de klachtenregistratie en afhandeling en de beheersing van de productkwaliteit

4 Uitreiking certificaat

Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u van SKG-IKOB het aangevraagde ISO 9001-certificaat. Dit wordt gepubliceerd op de website van de SKG-IKOB.

5 Periodieke controle

Bij certificering is continuïteit cruciaal. Daarom zal SKG-IKOB het kwaliteitsbeheerssysteem binnen uw bedrijf jaarlijks controleren om te beoordelen of dit systeem nog steeds voldoet aan de normen.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners