Cellenbeton (Prefab gewapende elementen) (NEN-EN 12602)

Certificate of conformity (AVCP 2+)

Nummer 0957-CPR-SKGIKOB.010143.02.NL
Bedrijf Xella Nederland BV
Mildijk 141
4214 DR VUREN
Tel: +31 (0)183 671 234
E-mail: info@xella.nl |  Website: www.xella.nl
Vertegenwoordiging
 • Productielocatie
  Xella Cellenbeton Nederland BV
  Industrieweg 14
  7944 HS Meppel
  Tel: +31 (0)522 237 237
  E-mail: info@xella.nl |  Website: www.xella.nl
Afgiftedatum 10-03-2018
Vervaldatum 10-03-2023
Datum eerste uitgifte 07-07-2016
 

Bekijk kwaliteitsverklaring