Over SKG-IKOB

Met de fusie van IKOB-BKB en SKG is er een nieuwe, krachtige certificatie-instelling ontstaan: SKG-IKOB Certificatie BV.

Historie

SKG is ruim 35 jaar geleden als certificatie- en keuringsinstituut op initiatief van de industrie opgericht. Sindsdien heeft SKG zich ontwikkeld tot dé partner, die de prestaties en de veiligheid van industriële producten voor de gebouwschil duurzaam borgt.

IKOB-BKB komt voort uit de bouwmaterialen-industrie (IKOB) en het vroegere Bouwcentrum (BKB). IKOB-BKB kan bogen op ruim 60 jaar ervaring als onderzoeks- en certificatie-instelling, met specialisatie bouwmaterialen en bouwprocessen en met SKW Certificatie (volks)huisvesting. IKOB-BKB biedt een compleet dienstenpakket aan op het gebied van kwaliteitszorg voor de gehele bouwkolom.

Wat kan SKG-IKOB voor u betekenen?

U weet dat uw producten, processen en systemen deugdelijk zijn. Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste certificering onderscheidt u zich in de markt en wint u het vertrouwen van uw klant. De certificering van SKG-IKOB werkt!

SKG-IKOB heeft een uitstekende reputatie. Bovendien onderschrijven alle medewerkers van SKG-IKOB het belang van onpartijdigheid en objectiviteit bij de activiteiten die uitgevoerd worden. Onze activiteiten worden regelmatig geanalyseerd om potentiële belangenconflicten te voorkomen en onze onpartijdigheid en objectiviteit te blijven garanderen. De lijst aan accreditaties onderschrijven de onafhankelijkheid, kennis, objectiviteit, kunde en zorgvuldigheid van SKG-IKOB.

SKG-IKOB weet de top van keuringsinstituten te blijven aanvoeren door:

 1. constant op hoog niveau keuringen en certificeringen uit te voeren
 2. hoge mate van flexibiliteit te leveren naar haar klanten toe
 3. ook op locatie keuringen uit te kunnen voeren
 4. een samenwerkingspartner te zijn voor haar klanten
 5. te streven naar duurzaamheid
 6. geen winstoogmerk te hebben
 7. onafhankelijk te zijn


SKG-IKOB test en certificeert

 1. ontwerpen (attesten)
 2. producten
 3. processen
 4. managementsystemen


Ook voor brancheverenigingen

Durft u uw product te onderwerpen aan de deskundige keuring van SKG-IKOB? Verdien het vertrouwen van uw klant met een certificaat van SKG-IKOB. Neem contact op voor een verhelderend gesprek over de voordelen van certificeren voor uw product.

 

 

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners