NEN-EN 1090-1

 
       Download leaflet

CE-markering voor aluminium- en staalconstructies
Vanaf juli 2014 is CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 verplicht voor constructieve delen van staal en aluminium voor bouwtoepassingen.

Als uw productie en uw kwaliteitssysteem onder toezicht staan van een Europees erkend instituut, dan kan uw bedrijf beschikken over een Certificate of conformity. Als onafhankelijke, door Europa aangewezen Notified Body kan SKG-IKOB met een Certificate of conformity

officieel verklaren dat zowel uw bedrijf als uw product aan alle eisen voldoet die in het kader van CE-markering gesteld worden. Belangrijk voordeel van certificatie voor u is dat:

  1. Uw acceptatie in de markt vergroot wordt;
  2. U de productkwaliteit nog beter kunt waarborgen en de faalkosten worden verminderd;
  3. U aantoonbaar voldoet aan de eisen van toezichthouders en wetgevers.


Fabrieksproductiebeheersingsysteem (Factory Production Control = FPC)
Als fabrikant dient u daartoe te beschikken over een gedocumenteerd FPC-systeem. Dit om te waarborgen dat de door u op de markt gebrachte producten voldoen aan de prestaties die u in uw CE-markering verklaart. Uw FPC-systeem moet bestaan uit schriftelijke procedures, regelmatige keuringen en beproevingen en/of beoordelingen.

Stappenplan voor certificering en CE-markering
Als fabrikant van onderdelen van dragende aluminium- en staalconstructies dient u een aantal stappen te nemen voordat CE-markering op de producten aangebracht mag worden.

Stap 1: Ontwikkeling
Het opzetten van een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC) dat alle eisen uit NEN-EN 1090-1 bevat.

Stap 2: Implementatie en aanvraag
Na een periode waarin u volgens het FPC-systeem werkt kan de certificatie-aanvraag worden ingediend bij SKG-IKOB.

Stap 3: Certificatie-onderzoek
Tijdens een documentatie-beoordeling en een audit op locatie, zal SKG-IKOB vaststellen of het FPC-systeem voldoet aan de eisen uit NEN-EN 1090-1.

Stap 4: Certificaat-verlening
Bij een positief resultaat uit het certificatie-onderzoek zal het certificaat verleend worden en dienen de producten voorzien te worden van CE-markering.

Certificering via SKG-IKOB
SKG-IKOB geregistreerd als Notified Body (NB 0960) en is daarmee erkend om beproevingen en keuringen te mogen uitvoeren in het kader van CE-markering.

Voor meer informatie over de certificering van uw FPC-systeem op NEN-EN 1090-1 neemt u contact op met Guido Soontiëns.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners