Het na-isoleren van bestaande spouwmuren (BRL 2110 + URL 28-101)

KOMO procescertificaat

Nummer IKB2939/15
Bedrijf Isoheat Isolatietechniek VOF
Rooseindsestraat 37-J
5705 BP HELMOND
Tel: +31 (0)625 482 560 |  Fax:
E-mail: info@isoheat.nl |  Website: www.isoheat.nl
Afgiftedatum 03-03-2015
Vervaldatum 07-06-2016
Scope PS-schuim parels

Bekijk kwaliteitsverklaring